Orthopedagoog

De orthopedagoog is deskundig op het terrein van gedrag en ontwikkeling van leerlingen en de problemen die daarin kunnen voorkomen. Zij brengt door o.a. psychologisch onderzoek de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerling in kaart en biedt kortdurende psychologische ondersteuning.  

Hilde Land

Orthopedagoog