Praktijkleren

Opleiding Onderwijsassistent en Pedagogisch werk via Firda

De Súdwester heeft een nauwe samenwerking met Firda in Sneek. Als erkend leerbedrijf biedt de Súdwester een opleidingsplek aan tweedejaars en derdejaars MBO studenten d.m.v. het zogenaamde Praktijkleren. Bij het Praktijkleren wordt er gedurende een heel schooljaar een groep studenten van de opleiding Onderwijsassistent/Pedagogisch werk, niveau 4, op school ingezet en intensief begeleid. Op de Súdwester hebben deze studenten een eigen klaslokaal en krijgen ze les van hun eigen docenten die dagelijks op onze school aanwezig zijn. De studenten zijn gekoppeld aan de verschillende lesgroepen van de Súdwester, waarbij de leerkracht van de groep fungeert als Praktijkbegeleider. Door deze werkwijze heeft de groepsleerkracht de beschikking over een onderwijsassistent-in-opleiding.

Firda en de Súdwester boeken goede resultaten met deze samenwerking.