Time-out Functionaris

De Time-out Functionaris vangt leerlingen op met heftige gedragsproblematiek die hierdoor kortdurend niet meer in de groep te hanteren zijn. Zij begeleidt leerlingen bij de terugkeer naar de groep en is verantwoordelijk voor het registreren van de incidenten. De incidentregistratie wordt vervolgens gerapporteerd aan de desbetreffende groepsleerkracht, intern begeleider en directie. In enkele gevallen informeert en/of raadpleegt de Time-out Functionaris de Gedragsspecialist. Daarnaast is de Time-out Functionaris verantwoordelijk voor de coördinatie van het leerling-vervoer. Ze onderhoudt contacten met verschillende bedrijven, instellingen, gemeentes, scholen, ouders/verzorgers en leerlingen om het vervoer van de leerlingen van en naar school zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Daniela Vassallo