Groepen

Grootte van de groepen

In de groepen zitten gemiddeld zo’n 12 tot 15 leerlingen, met een maximum van 17 in de bovenbouw.

In de speciale klassen voor kinderen met ASS problematiek zitten 5 tot 8 leerlingen (zie onze website onder het kopje ASS). 

Dierennamen

Onze groepen hebben dierennamen. Het kan gemakkelijker zijn voor kinderen om zich niet te hoeven meten aan de groepsindeling in het reguliere onderwijs en het is ook nog eens leuk om als groep een mascotte-dier te hebben. Dat stimuleert de groepsvorming.

Vanaf groep 5 maken we verschil in leerroutes. Groepen die toeleiden naar het Praktijkonderwijs en groepen die toeleiden naar VMBO onderwijs of hoger. Het verschil zit dan vooral in de lesinhoud en de manier van leren.

Daarnaast hebben we vanaf leerjaar 5 groepen die extra structuur bieden voor kinderen waarbij dit een positieve invloed heeft op het gedrag en het leren en we hebben op school 3 structuur-plus groepen voor leerlingen met een forsere ASS problematiek: een onderbouwgroep, middenbouwgroep en bovenbouwgroep.

Elke leerlingbespreking wordt er bekeken of uw kind nog in de goede groep zit. Dat hangt af van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. We vinden overleg met u daarbij erg belangrijk. School geeft aan welk onderwijs het beste past en u kan aangeven hoe uw kind school ervaart, wat goed werkt voor uw kind en wat uw verwachtingen zijn. Daarnaast praten we ook met leerlingen. Zij weten al jong aan te geven wat zij ervaren en vinden.

De meeste leerlingen gaan na groep 8 van school, maar in samenspraak met de leerling, zijn of haar ouders/-verzorgers en de leerkracht kan besloten worden om voor een extra jaar in groep 8 te kiezen.