Wolven (groep 7)

De Wolven is een groep 7 structuurgroep en kenmerkt zich door structuur aan te bieden op school. Binnen de klas is dit te herkennen aan een duidelijke dagindeling, duidelijke regels en afspraken. Hierdoor weten de leerlingen wat ze kunnen verwachten en geeft het hen de rust waardoor ze zich goed kunnen ontwikkelen. Verder is het belangrijk dat de leerkracht consequent is.

Wij vinden dat leerlingen zich op hun plek horen te voelen, zichzelf mogen en kunnen zijn en gewaardeerd worden, dát is wat we samen bereiken binnen de gestelde structuur, samen als leerkracht, kind en ouders/ verzorgers.

Gonnie Vaas

Leerkracht

Sanna Bandstra

Leerkracht