Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

De Súdwester heeft de beschikking over drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De vakleerkrachten zijn het aanspreekpunt als het gaat om sportdeelname, sportdagen en buitenschoolse sportactiviteiten.

Gezonde School

Karst Jellesma is coördinator "Gezonde School" en daarmee verantwoordelijk voor het aansturen van alle gezonde school activiteiten.

Stagiaires CIOS en (C)ALO

Elk jaar lopen studenten stage op De Súdwester. Ze studeren aan het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) of de (C)ALO (Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding). Deze MBO-/HBO studenten geven gymles en worden begeleid door de vakleerkrachten.

Special Heroes

Sinds 2017 is De Súdwester verbonden aan Special Heroes. Het landelijke programma Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal (basis) onderwijs zelf ervaren hoe leuk het is om aan sport activiteiten mee te doen. In het programma staan de leerlingen en hun wensen centraal. De methodiek is erop gericht om de kinderen en jongeren blijvend deel te laten nemen aan sport. Twee keer per jaar worden clinics van minder bekende sporten aangeboden. In drie lessen ervaren de kinderen hoe ze deze sport vinden en kunnen als vervolg hierop kiezen uit een naschools sportaanbod.

Judo training

Op de maandagmiddag en -avond is er een naschools sportaanbod van Judoschool Poelstra.Onder deskundige leiding kunnen leerlingen na schooltijd deelnemen aan judolessen op maat.Deze judolessen worden gegeven in één van de gymzalen van De Súdwester. Voor deelname is contributie verschuldigd.

Voor informatie kunt u terecht bij Schelte Reitsma, via 0515-414110.

Karst Jellesma

Schelte Reitsma

Daisy Jillings