Zeepaardjes (groep 4)

De Zeepaardjes is één van de groepen 4. De kinderen in deze groep zullen waarschijnlijk doorstromen naar een VMBO route, maar enkelen zullen ook de route naar het praktijkonderwijs gaan volgen.

We werken met vaste dagschema’s om de kinderen duidelijkheid en structuur te bieden. Elke dag wordt de ochtend besteed aan de basisvaardigheden lezen, rekenen en spelling. Daarnaast werken we met thema’s waarin taal, wereldoriëntatie en creatieve vorming is opgenomen. Ook besteden we aandacht aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen. We leren hoe ze rekening met elkaar kunnen houden en hoe je ruzies oplost.

Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen zich veilig voelen op school en dat ze vol vertrouwen werken aan hun taken. Dat doen we door positieve aandacht te geven en ruimte voor ieders eigenheid te tonen. Kinderen zullen zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn, waardoor we een bijdrage hopen te leveren aan hun sociaal emotionele ontwikkeling en aan hun zelfvertrouwen.

Agnes Groot

Leerkracht

Lucia van Beenen

Leerkracht