Intern Begeleiders

De intern begeleiders (IB-ers) hebben als taak de leerlingbegeleiding en de leerlingzorg te coördineren. Daarbij gaat het om leiding geven aan de leerling- en groepsbesprekingen, het mede opstellen van groepsplannen en het begeleiden van de leerkrachten bij de uitvoering van deze plannen. Hiervoor komen de IB-ers ook in de groepen observeren. Daarnaast zijn de IB-ers betrokken bij onderwijsinhoudelijke zaken en het inhoudelijke overleg met het team en zijn zo nodig aanwezig bij oudergesprekken. IB-ers zijn vanuit school vaak de contactpersoon met externe hulpverlening.

De IB-ers zijn:

Tryntsje Geertsma: groepen 1, 2, 3, 4 en een gedeelte van groep 8 
Mariëlle: groepen 5 en 6
Wilma Bokma: groepen 7 en een gedeelte van groep 8
Baukje van der Meer: groep 4 en de Structuur Plus Groepen

Tryntsje Geertsma

Mariëlle

Wilma Bokma

Baukje v.d. Meer