HR functionaris

Om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden bij hun groeimogelijkheden en leerprestaties zijn leerkrachten nodig. Om de leerkrachten optimaal te kunnen laten presteren, adviseert en ondersteunt de HR functionaris (Human Resources) de bestuurder en de directeur.“Goed onderwijs” staat centraal in de visie van het bestuur en management van De Súdwester. Het behouden en werven van bekwame, gezonde, gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers die het onderwijs verzorgen, verbeteren, innoveren en daar waar nodig maatwerk leveren, is de grondslag van het HR-beleid.Tevens is de HR functionaris Coördinator Arbo.

Gepke Wielinga