Jaguars (groep 7)

De Jaguars is een groep 7 die les krijgt volgens leerroute 2. Het is een groep met voornamelijk leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Een positieve en gestructureerde sfeer, openheid en humor vormen de basis van waaruit we, ieder naar eigen kunnen, tot leren komen. En dat is best leuk!

Els Hofstra

Leerkracht

Anja Bruggenkamp

Leerkracht