Tijgers (groep 6)

Welkom bij de Tijgers, een groep 6 die leerroute 3 PRO volgt.

Wij doen elke dag opnieuw ons uiterste best. We werken hard aan onder andere: rekenen, lezen, spellen, aardrijkskunde, geschiedenis en gymnastiek. Naast deze en andere (basis)vakken zijn we ook veel bezig met sociaal-emotionele vorming (Kanjertraining). We proberen ervoor te zorgen dat het in onze klas zo fijn en gezellig mogelijk is, waarbij we naar elkaar luisteren, samenwerken en elkaar helpen waar nodig.

Als leerkracht probeer ik zo goed mogelijk voor een veilig klimaat in de klas te zorgen, waarin kinderen zichzelf durven te zijn en zich gehoord voelen. Het is voor mij belangrijk dat een leerling lekker in zijn/haar vel zit, want dan kom je tot leren. 

Jessica van der Schuit

Leerkracht