Schoolbibliotheek

De Súdwester heeft een eigen schoolbibliotheek. Daarmee nemen we deel aan “de Bibliotheek op School” van de verenigde bibliotheken.  

Met hulp van een leesconsulente van de bibliotheek willen we het leesplezier bij de kinderen vergroten en de kinderen leren informatiebronnen onderling te verbinden en te vergelijken. Vrijwillige ouders beheren de schoolbibliotheek. 

De schoolbibliotheek is een essentieel onderdeel van ons leesproces. Wij ontwikkelen bij de kinderen, naast het aanvankelijk leren lezen, een intrinsieke motivatie om te lezen, daarvoor gebruiken wij de AVI-leesniveaus. Door het zelfstandig lezen gaan de kinderen het lezen leuker vinden en neemt hun leesvaardigheid toe. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. 

De leesconsulente presenteert ook een aantal keer per jaar in alle groepen nieuwe boeken en boeken die populair, spannend, informatief of grappig zijn. Uiteraard is het belangrijk dat de schoolbibliotheek goed gevuld is met aantrekkelijke boeken. De boekcollectie wordt jaarlijks aangevuld en/of gesaneerd. 

De leerlingen van de groepen 1 t/m 7 gaan om de twee weken naar de schoolbibliotheek. Ze hebben dan een half uur de tijd om leuke boeken te kiezen, de boeken worden op school gelezen.  

Er zijn allerlei soorten boeken aanwezig, van informatieboeken tot stripboeken, van spannende boeken tot prentenboeken en van gedichtenbundels tot leesboeken voor beginnende lezers. Allemaal passend bij de leeftijd en het leesniveau van de kinderen. 

Voor kinderen met dyslexie of kinderen met leesproblemen is er in de schoolbibliotheek het "Makkelijk Lezen Plein". Dit is een kast met boeken die eenvoudiger zijn om te lezen en qua belevingswereld toch bij de eigen leeftijd passen. 

De groepen 8 gaan naar de bibliotheek in de stad. 

Vanaf groep 5/6 gebruiken de leerlingen een digitale omgeving voor het zoeken en uitlenen van boeken en voor het vinden van leestips en betrouwbare informatie.