Logopedisten

De logopedist adviseert de leerkracht, maar ook ouders/verzorgers, hoe de spraak- en  taalontwikkeling het beste gestimuleerd kan worden bij kinderen waar dit achter blijft. Onze logopedistes onderzoeken en behandelen leerlingen met spraak- en taalproblemen. Er wordt meestal individueel, maar ook in groepjes gewerkt aan articulatie, woordenschat, taalbegrip, woordvorming, zinsvorming, verhaalopbouw en communicatie.  Om er achter te komen of een leerling logopedie nodig heeft, worden de leerlingen die bij ons op school komen in groep 1 t/m 4 door de logopediste gescreend. De behandeling vanuit de logopedie richt zich eveneens voornamelijk op de leerlingen t/m groep 4. In uitzonderingssituaties kijrgen ook leerlingen in groep 5 logopedische bgeleiding. Het gaat daarbij om onderwijs gerelateerde problematiek. Bij leerlingen in hogere groepen of bij niet onderwijs gerelateerde logopedische problemen vervult de logopedist een adviserende rol en is verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist mogelijk.   

Gera Kamsteeg

Ilse Horjus