Poema's (groep 7)

De Poema’s is een groep 7 die les krijgt volgens leerroute 2.

Voor deze klas is structuur belangrijk. We hebben daarom goede afspraken en regels en een duidelijk dagprogramma. Dit jaar leren we veel. Zo werken we onder andere aan de vakken rekenen, lezen, spelling, wereldoriëntatie, handvaardigheid en gymnastiek. Ook zijn we veel bezig met sociaal-emotionele vorming (Kanjertraining). Daarmee proberen we ervoor te zorgen dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en er een fijne sfeer en veilig klimaat in de klas is.

Als leerkracht vind ik het belangrijk dat kinderen op school gezien worden, dat ze zich veilig voelen in de klas en dat ze met plezier naar school gaan. Dan komen ze tot leren.

In deze klas is fouten maken helemaal niet erg, zolang je je best maar doet!

Sonja van Tuinen

Leerkracht