Adelaars (groep 8)

De Adelaars maken zich op voort het voorgezet onderwijs! Dit doen we door samen te werken en te leren binnen en buiten de groep. 

De leerkrachten zorgen voor een veilige en rijke leeromgeving. In de klas is er een duidelijke structuur waarbinnen wordt gewerkt. Er is veel ruimte om samen te werken zodat we elkaar kunnen helpen. In Klasseplan zet de leerkracht taken, na instructie van de leerkracht plannen de leerlingen de taken zelf in. Naast de zaakvakken neemt de Kanjertraining een belangrijke plek in om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Tevens wordt er altijd de mogelijkheid geboden om samen in gesprek te gaan bij onduidelijkheden en problemen. Zodoende leren de leerlingen, met of zonder hulp van de leerkracht, hun grenzen aan te geven en problemen op te lossen. 

Dit schooljaar staat ook in het teken van het vervolgonderwijs. In overleg met ouders/ verzorgers, het kind en school gaan we op zoek naar het juiste vervolgonderwijs. 

Nikos Leijenaar

Leerkracht

Geert Jan Zijlstra

Leerkracht