Buizerds (groep 8)

De Buizerds is een eindgroep, die erop gericht is om school te verlaten. De kinderen hebben een verwachte uitstroom van VMBO of hoger. 

De kinderen werken vanuit een duidelijke structuur aan lesstof. De mate van zelfstandigheid wordt bevorderd door de aanpak dat de kinderen op een veilige manier keuzes kunnen maken in de lesstof maar ook in gedrag. In de vorm van dagtaken, verwerkt in een weektaak, ontplooien we deze zelfstandigheid. 

De overstap naar het voorgezet onderwijs neemt een duidelijke plaats in gedurende het hele schooljaar. Dit doen we in gesprekken op school en met verkennende activiteiten buiten de school. 

Als leerkracht vind ik het belangrijk dat er een veilig klimaat heerst in de klas waarbij de kinderen zichzelf kunnen uiten en ontplooien om een juiste uitstroom te bereiken na De Súdwester.  

Jeroen de Vries

Leerkracht

Susan Lagerburg

Leerkrachtondersteuner