Onderwijsassistent Structuur Plus Groep

De onderwijsassistent begeleidt, op aanwijzen van de leerkracht, individuele leerlingen. De assistent ondersteunt de leerkracht en zorgt ervoor dat het onderwijsmateriaal klaar staat en opgeruimd wordt. De assistent verzorgt het inoefenen van lesstof en/of vaardigheden van individuele leerlingen en/of subgroepen leerlingen en kiest een aanpak die past bij de situatie, neemt gestandaardiseerde toetsen af bij leerlingen en rapporteert over de bevindingen.