Coördinator Commissie van Begeleiding

De Coördinator Commissie van Begeleiding legt en onderhoudt contact met ouders, scholen, instellingen en interne- en externe deskundigen t.a.v. het plaatsingstraject van een leerling. De Coördinator beoordeelt mede of De Súdwester de aan te melden leerling verantwoord kan plaatsen en zorgt ervoor dat het traject soepel verloopt.

Henk van Dalfsen