Inktvissen (groep 4)

Welkom bij de Inktvissen!

De Inktvissen is één van de groepen 4. In onze groep vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Als dat zo is, is er ruimte om te leren. Fouten maken vinden we niet erg, daar kunnen we juist van leren. We doen allemaal ons best en door te oefenen worden we beter. In de groep hebben we duidelijke afspraken en regels en werken we met een duidelijke dagindeling.  

We werken veel met wisbordjes en beurtenstokjes; zodat iedereen actief meedoet, gezien wordt en aan de beurt komt. We werken hard aan rekenen, lezen en spelling, maar er is ook tijd voor wereldoriëntatie, gym en creativiteit. Daarnaast zijn we veel bezig met sociaal-emotionele vorming (Kanjertraining). Iedereen is een kanjer en mag zijn wie hij of zij is. We accepteren elkaar, werken samen en vertrouwen elkaar.  

 

Gea Kelderhuis

Leerkracht

Lize Potijk

Leerkracht