Dassen (groep 6)

De groep Dassen is een gezellige leerroute 2-mixgroep. Dit betekent dat wij leerlingen lesgeven op uitstroomprofiel vmbo- b/k/tl niveau. Het aanbod wordt per leerling aangepast, hoewel iedereen meedoet met de gezamenlijke instructie. Door middel van de wisbordjes en beurtenstokjes worden alle leerlingen actief betrokken. Onderuit hangen is er zo niet meer bij en alle leerlingen vinden het fijn om betrokken te worden, zijn en blijven. De afwisseling in werkvormen vinden wij essentieel omdat elk kind op een andere manier leert. Dus ook veel leren door doen.

Wij vinden het belangrijk leerlingen mee te geven dat ze trots mogen zijn op hun inzet en harde werken, ongeacht het resultaat! Vaardigheden die CITO niet toetst, zoals leiderschap, vriendelijkheid en creativiteit zijn minstens zo waardevol.

Thea Bootsma

Leerkracht

Froukje Overzet

Leerkracht