Kameleons (groep 6)

De Kameleons is een van de vijf groepen 6. De Kameleons is een structuurgroep met leerroute 2. We hebben duidelijke afspraken en regels binnen de groep en we werken met een duidelijke dagindeling, dit geeft de structuur die deze groep nodig heeft. 

In onze groep vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Als dat lukt, is er ruimte om te leren. Fouten maken vinden we niet erg, daar leer je juist van. We doen allemaal ons best en door te oefenen worden we beter. 

We werken veel met wisbordjes en beurtenstokjes zodat iedereen actief meedoet, gezien wordt en aan de beurt komt. We werken hard aan rekenen, lezen en spelling en ook is er tijd voor wereldoriëntatie, gym en creativiteit. Daarnaast zijn we veel bezig met sociaal-emotionele vorming (kanjertraining). Iedereen is een kanjer en mag zijn wie hij of zij is. We accepteren elkaar, werken samen en vertrouwen elkaar. 

Age Gietema

Leerkracht

Geert Jan Zijlstra

Leerkracht