Zebra's (groep 8)

De Zebra's is een groep 8, leerroute 3, Praktijkgroep. Deze groep kenmerkt zich vooral in het praktisch bezig zijn, de theorie zoveel mogelijk koppelen aan praktische opdrachten. Door te doen de leerstof je eigen maken. Hierbij maken we gebruik van zoveel mogelijk werkvormen. 

In deze groep kijken we gericht naar wat voor soort vervolgonderwijs de leerlingen kunnen uitstromen. Wat is er mogelijk en wat past het beste bij het kind. Daarbij wordt ook gelet op wat dit kind nog nodig heeft om te kunnen uitstromen op leergebied maar ook op sociaal emotioneel vlak. Dit alles doen we in overleg met ouders/verzorgers en het kind. Daarbij kijken we ook waar de talenten van de kinderen liggen en proberen deze talenten verder te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de kinderen betrokken worden in hun eigen leerproces! Dit doen we vooral door met het kind in gesprek te gaan. 

Joke Veenema

Leerkracht

Carmen Ybema

Leerkracht