Coördinator DOK

De coördinator van DOK-Sneek is ondersteunend en coördineert bijeenkomsten waarin intervisie plaatsvindt tussen de verschillende specialisten. Hij zorgt voor de aanschaf van nieuw testmateriaal en organiseert scholingsbijeenkomsten voor de betrokken scholen. 

DOK-Sneek is een expertisecentrum en staat voor Didactisch Orthopedagogisch Kenniscentrum.

DOK-Sneek is gevestigd in SBO De Súdwester en valt onder de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Sneek e.o.

In DOK-Sneek werken gedragsspecialisten, psychodiagnostisch werkenden en ambulant begeleiders. Elk van hen heeft specialistische kennis en ervaringen over leerontwikkeling, leergedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Zij delen graag hun vakkennis en praktijkervaringen over ontwikkeling en gedrag van kinderen met basisscholen en ouders. Samen wordt gekeken naar de talenten en sterke kanten van kinderen. Ook worden de mogelijke belemmeringen in kaart gebracht. Vervolgens wordt doelgericht gezocht naar praktische, werkbare oplossingen die aansluiten op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind. Basisscholen kunnen DOK-Sneek inschakelen nadat eerst een intern ondersteuningstraject is doorlopen. Onze medewerkers zijn te vinden op hun werklocatie, basisscholen veelal in de zuidwesthoek van Friesland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Prins, coördinator DOK en bestuurder SBO De Súdwester.Contactgegevens: f.prins@sbo-sudwester.nl of bel SBO De Súdwester 0515-414110.

Freek Prins