Vakantie en vrije dagen

 

Ziekte, leerplicht, vrij vragen

De leerlingen zijn naast de aangegeven vakanties nog 3 of 4 dagen vrij i.v.m. groepsbesprekingen op school. Deze zijn verspreid over het jaar en zijn wisselend per groep. U hoort aan het begin van het schooljaar welke dagen dat zijn.De leerlingen van de groepen 1 zijn alle woensdagen vrij. De leerlingen van groep 2 zijn om de woensdag vrij. Op de website in de agenda staan deze data vermeld.

Ziekte van leerkrachten

In geval van ziekte van een groepsleerkracht doen wij ons uiterste best om vanaf de eerste dag een vervanger aan te stellen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan verdelen wij bij uitzondering de kinderen over de andere groepen. Waar mogelijk worden parttime leerkrachten ingezet om te vervangen. Als er geen vervanging is, moeten wij in uiterste gevallen ervoor kiezen om kinderen thuis te laten blijven. Mocht dit zich voordoen dan wordt u vanzelfsprekend op tijd geïnformeerd via het ouderportaal ‘MijnSchool’ via een spoedbericht. Het is belangrijk om ’s ochtends te checken of er een spoedbericht is.

Leerplicht, ziekmelding en vrij vragen

Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Dit betekent dat uw kind iedere dag naar school moet. Is uw kind ziek, dan verwachten wij dat u dit voor schooltijd telefonisch doorgeeft. Wilt u, buiten de schoolvakanties en vrije dagen om, een keer een dag vrij vragen voor uw kind, dan kunt u dit schriftelijk doen door het invullen van het aanvraagformulier. Hierbij hanteren wij de regels die zijn opgesteld door de overheid en zijn opgenomen in de leerplichtwet. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunt u in het ouderportaal ‘Social Scools’ terecht bij het kopje protocollen. Als uw kind zonder opgaaf van reden niet op school komt, dan neemt de teamleider diezelfde dag nog contact met u op.