Cheeta's (groep 8)

De Cheeta's is een groep 8, leerroute 3, Praktijkgroep. Deze groep kenmerkt zich vooral door het praktisch bezig zijn. We proberen de theorie zoveel mogelijk te koppelen aan praktische opdrachten. Door te doen wordt de leerstof eigen gemaakt. De leerlingen worden voor speciale klusjes binnen de school ingezet. Bijvoorbeeld het verzorgen van de koffiekar; op alle lespleinen en in de kantoren wordt de koffiemelk, suiker en theezakjes aangevuld door leerlingen van de Cheeta's. De kinderen vinden dit prachtig om te doen, hierdoor krijgen ze een stuk verantwoordelijkheid en vertrouwen.  

In deze groep kijken we gericht naar wat voor soort vervolgonderwijs de leerlingen kunnen uitstromen. Wat is er mogelijk en wat past het beste bij het kind. Daarbij wordt gelet op wat dit kind nog nodig heeft om te kunnen uitstromen op leergebied maar ook op sociaal emotioneel vlak. Dit alles doen we in overleg met ouders/verzorgers en het kind. Daarbij kijken we ook waar de talenten van de kinderen liggen en proberen we deze talenten verder te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de kinderen betrokken worden in hun eigen leerproces! Dit doen we vooral door met het kind in gesprek te gaan. 

Simon Kooistra

Leerkracht

Tineke de Vries

Leerkracht