Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming is de wettelijk onafhankelijk toezichthouder op het naleven van de AVG binnen SBO De Súdwester. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is hij het aanspreekpunt bij mogelijke incidenten of vragen rondom zaken die met de bescherming van persoonsgegevens te maken hebben. Daarnaast adviseert hij de school over te nemen maatregelen, op technisch of organisatorisch vlak. Het doel is om te werken aan een cultuur waarin zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens de norm is

Ferenc Jacobs