Medezeggenschapsraad

Uiteraard is er ook aan De Súdwester een medezeggenschapsraad verbonden.
De medezeggenschapsraad bestaat uit:
- een oudergeleding
- een personeelsgeleding
Beide geledingen bestaan uit 4 personen. Namen, adressen en telefoonnummers van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vindt u in het eerste hoofdstuk van de schoolgids. De medezeggenschapsraad vergadert ca. 6 keer per jaar. Via de medezeggenschapsraad worden de ouders/verzorgers betrokken bij het beleid van de school. De schooldirectie dient op tal van gebieden vooraf advies of instemming te vragen aan de medezeggenschapsraad. Dit houdt in dat indien de medezeggenschapsraad een voorstel afwijst de directie dit voorstel niet kan uitvoeren. Tevens heeft de medezeggenschapsraad initiatiefrecht, hetgeen betekent dat de medezeggenschapsraad zelf voorstellen kan inbrengen bij directie.

Leden van de Mr zijn:

 

Oudergeleding

Naam : Sietske de Jong (vice-voorzitter)

Naam : Amadeus Heemskerken (lid)

Naam : Annemieke van der Bijl (lid)

Naam                    : Petra Ypma (lid)

 

Personeelsgeleding

Naam : Alie Runia (lid)

Naam : Jeroen de Vries (lid)

Naam : Gera Kamsteeg  (voorzitter)

Naam : Gerrit Bloem (secretaris)

 

De MR heeft een eigen emailadres: MR@sbo-sudwester.nl 


Vergaderdata 2017-2018

Volgen zo spoedig mogelijk

 

Informatie

Op de website Ouders van waarde kunt u meer informatie lezen.

Het magazine Thuis en School kunt u hier bekijken.