Het bestuur

In 2008 is de eerdere vereniging statutair omgezet naar een stichting. De Súdwester is de enige school die valt onder de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Sneek e.o. (CSBO-Sneek)

Het bestuur bestaat uit toezichthoudende bestuursleden (algemeen bestuur) en een uitvoerend bestuurslid de directeur-bestuurder.

Het algemeen bestuur ziet erop toe dat het onderwijs overeenkomstig de grondslag en het doel van de stichting is. Daarnaast houdt het algemeen bestuur toezicht op de uitvoering  van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de directeur-bestuurder, staat deze met raad terzijde en functioneert als klankbord.

De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding en het besturen van de school van de stichting en draagt zorg voor het onderwijs.


Directeur-bestuurder:
Freek Prins

Algemeen Bestuur:

Hans Rob de Reus (voorzitter)

Meile Tamminga (vice-voorzitter)

Roelof Friso (lid)

Evelien Blaauw (lid)

 

 

Jaarstukken 2017 klik hier