Krokodillen (groep 5)

De krokodillen is een (structuur) groep 5 die leerroute 2 VMBO volgt.

De kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur en dit proberen we zo veel mogelijk in de klas door te zetten. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van een duidelijk dagschema, een dagtaak en afspraken over gewenst gedrag.

De leerroute die de kinderen volgen is gericht op uitstroom VMBO of hoger. Dit betekent dat ze veel stof aangeboden krijgen die ze ook in het regulier basisonderwijs zouden krijgen.

Wat we als leerkracht belangrijk vinden is dat de kinderen goed in hun vel zitten. Dat er een veilig klimaat heerst in de klas waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op cognitief niveau maar ook zeker sociaal emotioneel. 

Douwtsje van der Zee

Leerkracht

Doetie Geertsma

Leerkracht