Otters (groep 4)

De Otters is één van de drie groepen vier. Wij proberen de Otters in een veilige, prettige en uitdagende leeromgeving een optimale ontwikkelingskans te geven. Dat vereist een pedagogische-didactische aanpak waarin structuur, heldere instructie, zelfstandig leren en adequate leerlingbegeleiding centraal staat. Een intensieve en positieve samenwerking met ouders/verzorgers zorgt voor een optimale samenwerking in de begeleiding van het kind.

Anyke Eppinga

Leerkracht

Carina

Leerkracht