Otters (groep 4)

Welkom bij de Otters!

We zijn een groep met leuke, enthousiaste kinderen die elke dag weer hun beste beentje voor zetten.

We hebben een duidelijke dagindeling die we laten zien met picto's. Maar ook met tekst erbij want in deze groep leren we nog beter lezen.

Elke dag besteden we aandacht aan spelling, lezen en rekenen. En daarnaast is er voldoende tijd voor spelletjes, knutselen, muziek en al die andere dingen die een schooldag extra leuk kunnen maken.

We werken aan de hand van thema's en proberen daarbij aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. 

We vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan en goed naar elkaar te luisteren. In onze groep en bij de kanjertraining gaan we uit van goede bedoelingen. Samen werken, spelen en leren we!

Anyke Eppinga

Leerkracht

Carina

Leerkracht