Bestuur en Directie

SBO De Súdwester wordt bestuurd door een stichtingsbestuur: Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs Sneek e.o.Onder deze stichting vallen SBO De Súdwester en DOK-Sneek.Het bestuur bestaat uit het College van Bestuur, Freek Prins, en vijf leden van Raad van Toezicht. 

Freek Prins, Bestuurder

Freek Prins is als bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de school, samen met de directeur vormt hij het Management Team. De bestuurder is verantwoordelijk voor de contacten met de toezichthouders van de school. Hij geeft leiding aan het DOK-Sneek, Kenniscentrum voor Didactiek en Orthopedagogiek, dat diensten levert aan basisscholen in Zuidwest Fryslân. De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijkse operationele onderwijsproces, geeft leiding aan het schoolteam en verzorgt de contacten met ouders, andere scholen, instanties en ketenpartners. 

Wieke Hiemstra, Directeur 

Wieke Hiemstra is onderwijskundige en geeft sturing aan het onderwijsproces, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg (wat bieden we onze leerlingen aan en hoe doen we dat goed? Hoe houden we zicht op de ontwikkeling? Hoe werken we samen met alle andere betrokkenen en met elkaar?). Wieke is in de operationele aansturing verantwoordelijk voor de gehele bouw en de StructuurPlusGroepen voor leerlingen met autisme. Voor de laatstgenoemde groepen is Wieke projectleider in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslan en het Samenwerkingsverband Friesland.De directeur is officieel geregistreerd in het register van het schoolleidersregister PO.

Freek Prins

Wieke Hiemstra