Schoolplan

Het schoolplan 2019-2023 is door de bestuurder vastgesteld en geldt voor de komende vier jaar. Op basis van het schoolplan wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt.