Welkom in het iNNOVATORIUM Sneek!

Onze kijk op 21e eeuwse vaardigheden.

 

iNNOVATORIUM Sneek 

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. ICT neemt daarbij een belangrijke plaats in. Of je wilt of niet iedereen, jong en oud krijgt ermee te maken. ICT verandert, net zoals de uitvinding van de boekdrukkunst in de middeleeuwen heeft gedaan, onze samenleving definitief en onomkeerbaar.

De invloed van ICT op het onderwijs is immens. Vroeger werd lesgegeven met behulp van krijtborden en papieren schriftjes, inmiddels gebruiken we touchscreens en iPads.  

Waar je in het verleden een uitgebreide encyclopedie nodig had, is kennis nu met een druk op de knop beschikbaar via het internet. Sociale media worden al op jonge leeftijd gebruikt om uiting te geven aan zelfontplooiing en zelfrealisatie.

We leiden kinderen op voor beroepen, waarvan we nu nog niet eens weten dat ze bestaan. Onze kinderen groeien op in een andere wereld. Een wereld die nieuwe kansen, mogelijkheden, uitdagingen, maar ook gevaren en problemen met zich meebrengt.Waarom een iNNOVATORIUM? 

Om je in de veranderende wereld te kunnen handhaven heb je bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Vaardigheden die je helpen om op een goede manier gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van ICT.Dit gaat bijvoorbeeld om hele praktische ICT basisvaardigheden. Hoe bedien ik een computer, maak ik een PowerPointpresentatie, sla ik een document op in de Cloud?

Probleemoplossend vermogen: Hoe kan ik een computer gebruiken om antwoord te krijgen op vragen die ik heb, of processen te automatiseren?Samenwerken: Hoe kan ik op een goede, veilige en effectieve manier samenwerken met behulp van applicaties, zoals Teams of SharePoint?Communiceren: Hoe kan ik online communiceren op een veilige en effectieve manier, met welke middelen en hoe zit het met de digitale etiquette? En is alles wat op internet staat wel even betrouwbaar en waar? Wat gebeurt er met je gegevens die je op het internet verspreidt zoals foto`s, filmpjes, meningen en welke consequenties heeft dit voor je (digitale) identiteit, nu en in de toekomst? Hoe werken algoritmen in zoekmachines en is de informatie die je te zien krijgt objectief of word je gemanipuleerd? Hoe kun je dit checken en hoe kun je zien welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet?

Al deze vaardigheden zijn samengevat in de zogenaamde "eenentwintigste-eeuwse vaardigheden". 

Als school vinden wij het belangrijk onze leerlingen bekend te maken met deze vaardigheden en deze te oefenen. Door leerlingen uit te leggen wat digitale geletterdheid is leren ze wat digitaal pesten is, hoe je dit kunt voorkomen, wat commerciële misleiding is en hoe ze hiermee om kunnen gaan.  

Hoe willen we dit vormgeven?

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw landelijk leerplan. De kerndoelen worden opnieuw vastgesteld en uitgebreid. Digitale geletterdheid is één van de onderdelen die aan dit vernieuwde leerplan wordt toegevoegd.De eenentwintigste-eeuwse vaardigheden zijn niet een apart vak, maar kunnen prima ingezet worden bij alle bestaande vak- en vormingsgebieden. 

De inzet van ICT-middelen maakt het gemakkelijker en leuker om bepaalde onderwijskundige doelstellingen te behalen. Hoe leuk is het om een mondelinge taalopdracht vorm te geven met behulp van een i-movie en een green screen, of een robot te programmeren met als doel letters en woorden te leren. 

Praktijk

Twee van onze eigen leerkrachten geven les aan alle leerlingen van de Súdwester. De lessen zijn afgestemd op de leeftijd en de doelgroep. Er wordt gestart met een introductieles, zodat de kinderen en leerkrachten kennis kunnen maken met de verschillende materialen. Vervolgens worden ze meegenomen in de inzet en werking van ICT middelen en onderwijskundige applicaties. 

Vincent Haagsma

docent innovatorium

Geert Jan Zijlstra

docent innovatorium