Bizons (S+ 6, 7, 8)

Wij zijn een StructuurPlusGroep, bovenbouw, groep 6, 7 en 8. In onze groep zitten maximaal 8 kinderen met ASS.

In een kleinere groep bieden wij veiligheid, vertrouwen en onderwijs dat afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften per leerling. We geven de leerling de kans vaardigheden, met name ook op het gebied van gedrag, eigen te maken, zodat de leerling tot leren komt. Ook willen wij onze kinderen een basis geven om zich staande te kunnen houden in het vervolgonderwijs en de toekomstige maatschappij.

Nancy Boomstra

Leerkracht

Vincent Haagsma

docent innovatorium

Leonie de Boer

Assistent