Bizons (S+ 7,8)

Wij zijn een StructuurPlusGroep, bovenbouw, groep 7 en 8. 

In een kleinere groep bieden wij veiligheid, vertrouwen en onderwijs die afgestemd is op de specifieke onderwijsbehoeften per leerling, met ASS. We geven de leerling de kans vaardigheden, met name ook op het gebied van gedrag, eigen te maken, zodat de leerling tot leren komt en een basis heeft om zich staande te kunnen houden in het vervolgonderwijs en de toekomstige maatschappij.

Nicolien de Boer

Leerkracht

Nancy Boomstra

Leerkracht

Leonie de Boer,

Assistent