Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon binnen de school is Jitske van Balen, gedragsspecialist. Het kan zijn dat er spanningen ontstaan, spanning tussen een leerling of een ouder/verzorger enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school betrokken is, anderzijds. 

Komt u er als betrokkenen in een gesprek niet uit, dan kunt u contact opnemen met Jitske van Balen, zij is in dienst van onze school, via telefoonnummer 0515-414110. U kunt uw klacht of vraag met haar bespreken op een vertrouwelijke manier. Zij zal over het gesprek niet rapporteren naar de schoolleiding. Indien nodig gaat zij met u na welke mogelijkheden er zijn om vervolgstappen te zetten. 

De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via GGD Fryslân, via telefoonnummer 088-2299444. Anneke Westerhuis-Veenstra is de externe vertrouwenspersoon van De Súdwester. 

Jitske van Balen

Externe vertrouwenspersoon

Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân.
De externe vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, 
behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de
school. Hierdoor kan het kind en/ofouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht
voorleggen.

Klik hier voor meer informatie.