Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon binnen de school is Jitske van Balen, gedragsspecialist. Het kan zijn dat er spanningen ontstaan, spanning tussen een leerling of een ouder/verzorger enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school betrokken is, anderzijds. 

Komt u er als betrokkenen in een gesprek niet uit, dan kunt u contact opnemen met Jitske van Balen, zij is in dienst van onze school, via telefoonnummer 0515-414110. U kunt uw klacht met haar bespreken op een vertrouwelijke manier. Zij zal over het gesprek niet rapporteren naar de schoolleiding. Indien nodig gaat zij met u na welke mogelijkheden er zijn om vervolgstappen te zetten. 

De externe vertrouwenspersoon is te bereiken via GGD Fryslân, via telefoonnummer 088-2299444. Anneke Westerhuis-Veenstra is de externe vertrouwenspersoon van De Súdwester. 

Jitske van Balen