Stekelbaarsjes (groep 3)

In groep 3, de Stekelbaarsjes, vinden wij het belangrijk om in een prettige sfeer met elkaar om te gaan. We respecteren en accepteren elkaar. De lessen van de Kanjertraining dragen bij aan hoe we met elkaar omgaan.  Op deze manier is het ook fijn om te leren, want in groep 3 wordt de basis gelegd. De kinderen leren in groep 3 alle letters en de basis voor het lezen wordt gelegd. Eind groep 3 kunnen de meeste kinderen dan ook een kort verhaaltje lezen. 

Ook maken we de start naar het maken van echte rekensommen tot de 20.

Het op de juiste manier schrijven van de letters en getallen is hierbij van groot belang.

Daarnaast is er ook ruimte voor beweging, zang, dans, spel en ontspanning!

Tjitske Postma

Leerkracht

Doetie Geertsma

Leerkracht

Jesse Rinia

Assistent