Leerkrachten

Het team van leerkrachten zorgt er voor dat de leerlingen optimaal worden begeleid zodat ze kunnen groeien en tot leren kunnen komen. De basisvoorwaarde hiervoor is de "match" tussen leerling en leerkracht.

De onderlinge verwevenheid wordt weergegeven door twee woordgroepen:

 

Het kind Het team
Kansen  Specialistisch
Welbevinden Professioneel
Leren Betrokken 
Veiligheid Ambitieus
Uitdaging Open
Succes  Enthousiast
Uniciteit Betrouwbaar

 

Onder de button "Groepen" vertelt elke leerkracht over zijn/haar groep.