Gedragsspecialist

De gedragsspecialist is verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van gedrag- en leerontwikkeling. Hierbij worden de onderwijszorgbehoeften van de leerling in kaart gebracht en wordt advies gegeven ten aanzien van de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en ouders/verzorgers. 

Jitske van Balen

Berber Kranenburg