Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Sinds 1-8-2014 maakt SBO de Súdwester deel uit van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland.  Dit samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan vastgesteld waarin wordt aangegeven hoe de zorg is geregeld in Fryslân.

Klik op het plaatje om het volledige ondersteuningsplan te lezen.