Echtscheidingsprotocol

Hopelijk gebeurt het nooit, maar soms lukt het gewoon niet meer,....ouders gaan scheiden. Als ouders gaan scheiden heeft dit een enorme impact op kinderen. Vandaar dat wij op school een echtscheidingsprotocol hebben opgesteld. In dit echtscheidingsprotocol staat beschreven, welke mogelijkheden er zijn om kinderen hierbij te ondersteunen. Daarnaast staat hierin beschreven op wat voor manier wij als school de oudercommunicatie willen laten verlopen. Als ouders gaan scheiden willen wij hier dan ook graag van op de hoogte worden gebracht zodat we de ouders kunnen uitnodigen voor een gesprek en goede afspraken kunnen maken. 

Het echtscheidingsprotocol kunt u hier vinden.

Mocht u vragen hierover hebben neem dan even contact met ons op.