Salamanders (groep 3)

Leuk dat je bij de Salamanders, groep 3, een kijkje komt nemen.

In de Salamanders vinden wij het creëren van een fijne sfeer in de groep van belang. Hier zorgen wij voor door veel aandacht te besteden aan de kanjertraining en de regels en afspraken die hierbij horen.

Wij leren door middel van verschillende werkvormen de vakken lezen, schrijven en rekenen. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er aan het begin van het schooljaar nog veel ruimte voor spelend leren. Wij proberen daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ook is er tijd voor andere vakken zoals muziek, creatieve vorming en bewegingsonderwijs.

Anita Zijlstra

Leerkracht

Gea Kelderhuis

Leerkracht

Annemieke Jongbloed

Leerkracht

Amarens Feld

Assistent