Het blijkt dat leerlingen met forse ASS problematiek (Autisme Spectrum Stoornis) moeilijk opgevangen kunnen worden binnen de bestaande regionale onderwijssettingen. Deze leerlingen worden veelal doorverwezen naar het speciaal onderwijs (SO cluster 4) wat o.a. veel reistijd en extra prikkels voor de kinderen met zich meebrengt.

 

Stichting SBO De Súdwester wil voor deze doelgroep (ASS) onderwijs op maat bieden zodat ook deze leerlingen in hun eigen regio onderwijs kunnen volgen. Omdat Autisme alle ontwikkelingsdomeinen van de leerling beïnvloedt, is maatwerk cruciaal.

 

In samenwerking met de gemeente Súdwest Fryslân is in het najaar van 2016 een pilot in de vorm van een ASS-klas voor het oudere basisschoolkind opgezet. Deze pilot is per 1 augustus 2017 omgezet in een definitieve, specifieke ASS-lijn  voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar. Het gaat hierbij om leerlingen die door hun forse ASS problematiek onvoldoende binnen het regulier en speciaal onderwijs kunnen functioneren.

 

De volgende opzet is inmiddels ingebed in onze onderwijsorganisatie:

 

Onze ASS-Leergroepen

 

Naam

leeftijd

leergroep

leerkracht

Jeugdhulpverlener

De Dino ‘s

4 t/m 7 jaar

Groep 1, 2, 3

Helma Schut

Nog in te vullen

De Mammoeten

7 t/m 10 jaar

Groep 4, 5, 6

Hilda Balt 

Nicolien de Boer

Inge Altenburg

De Bizons

10 t/m 13 jaar

Groep 6, 7, 8

Bertha Dijkstra

Inge Altenburg

 

Naast de leerkracht functioneert een jeugdhulpverlener om samen het ontwikkelingsproces voor deze leerlingen te optimaliseren.

De klassen worden tevens ondersteund door een:

  • Gespecialiseerde Orthopedagoog voor de sociale en emotionele ontwikkeling
  • Gespecialiseerde Intern Begeleider voor onderwijs op maat

 

In deze specifieke setting worden onze ASS-leerlingen professioneel  begeleid op weg naar een aansluitende vorm van voortgezet onderwijs. Bovengeschetst maatwerk in onderwijs en zorg is nodig om deze leerlingen met autisme een veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich verder kan ontwikkelen in zijn of haar eigen tempo.

 

De ASS-klassen staan onder directe regie van de gehele Súdwester organisatie. Dat betekent dat zij gebruik kunnen maken van alle de aanwezige expertise.

 

Nieuwsgierig? Interesse? Vragen?

U kunt contact met ons opnemen en vragen naar:

 

Freek Prins

Directeur – Bestuurder

St. SBO De Súdwester Sneek

 

“Súdwester, waar speciaal, gewoon is”

Mobiel: 06-55162248

e-mail: f.prins@sbo-sudwester.nl

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag