Aanmelding

Algemene informatie


Informatie voor ouders: klik hier

Informatie voor scholen: klik hier


Aanmeldingsformulier voor  CVT te gebruiken door basisonderwijs

Aanmeldingsformulier voor school : klik hier

Informatieformulier voor ouders: klik hier

   

Informatie voor ouders en scholen bij aanmelding vanuit  instellingen

 

De aanmelding van een leerling gaat normaal gesproken via een basisschool. Een uitzondering zijn meervoudig ernstig beperkte leerlingen en leerlingen die vanaf een voorschoolse (medische) voorziening komen en het advies speciaal (basis)onderwijs hebben gekregen. Deze leerlingen kunnen zich rechtstreeks bij een school voor speciaal (basis)onderwijs aanmelden. Onder voorschoolse voorziening vallen het BEC, het MKD, het KDC, het audiologisch centrum, de vroeghulpteams en de therapeutische peutergroep (TPG) van revalidatie Friesland.


Informatieformulieren voor CVT te gebruiken door instellingen niet basisonderwijs

Aanmeldingsformulier voor instelling : klik hier

Informatieformulier voor ouders : klik hier

 

Data CVT 2017-2018

woensdag 20 september 2017

dinsdag 10 oktober 2017

woensdag 15 november 2017

woensdag 6 december 2017

woensdag 17 januari 2018

woensdag 14 februari 2018

woensdag 21 maart 2018

woensdag 11 april 2018

dinsdag 15 mei 2018

woensdag 6 juni 2018

woensdag 20 juni 2018

woensdag 4 juli 2018