Vakantieregeling

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie 15-10-2016 t/m 23- 10-2016

Kerstvakantie 24-12-2016 t/m  8-01-2017

Voorjaarsvakantie 18-2-2017 t/m 26-2-2017

Paasvakantie 13-4-2017 t/m 17-4-2017

Koningsdag  27-4-2017

Meivakantie 24-4-2017 t/m 28-4-2017

Bevrijdingsdag 5-5-2017

Pinkstervakantie 5-6-2017 t/m 5-6-2017

Zomervakantie 24-7-2017 t/m 1-9-2017


Studiedagen (alle leerlingen vrij)

24-10-2016
9-1-2017


Daarnaast zijn er per bouw nog een aantal vrije dagen in verband met leerlingbesprekingen. Deze kunt u terugvinden in de agenda van de desbetreffende groep.

Vrijdagmiddag
De leerlingen in de groepen 1 en 2 hebben één keer in de 14 dagen op woensdag geen school.
Het gaat om de Kikkers en Waterslakken.